Alım Satım Kuralları

Nominal Pozisyon Değeri (USDT)
Maks Kaldıraç
Bakım Marj Oranı (MMR)

Veri Yok

Hiçbir şey bulunamadı

Dikkat

Tabloda belirtilen değerler aktif borrow ve diğer aktif pozisyonlar olmadığında geçerlidir ve var olan borçlar bu değerleri etkilemektedir.

Örnek:
  • Total amount of 200,000 USDT;
  • Current leverage is 100x;
  • The bracket for this market with this leverage is set at 50,000 USDT.

In this case, when opening the position, the user will have the following conditions:

  • For the portion of the total position amounting to 50,000 USDT, a leverage of 100x will be applied;
  • For the remaining portion of the total position amounting to 150,000 USDT, a leverage of 10x will be applied.

Amount of funds for opening a position:

(50,000 USDT / 100) + (150,000 USDT / 10) =

15,500 USDT